CO-RO

Flexible automationsløsninger – i tæt samarbejde

Lokation:
Frederikssund

Opgave/udfordring:
En af de mange opgaver, som CR El & Teknik løser for CO-RO er PLC-styrede ventilationsløsninger og andre bygningsautomatikløsninger med PLC.
CO-RO henvendte sig vedr. ønsket om at benytte PLC-udstyr til ventilation og anden bygningsautomatik.
Eksisterende printkort/proprietærsystemer var drift- og vedligeholdsmæssigt en ”black box”, som man ikke rigtig kunne få indsigt i og ændre parametre i, så brugerne blev tilfredse. Tilkald af eksterne ”specialister” var som regel heller ikke til megen hjælp.
CR kendte allerede fabrikken rigtig godt fra en række tidligere opgaver, og CR’s know-how om el, styring og automation var et godt udgangspunkt for at finde en moderne og velfungerende PLC-løsning.

Om løsning/forløb:
På baggrund af CO-RO’s overordnede kravspecifikation og et nærmere kig på CO-RO’s gamle ventilationsløsning gik CR i gang med opgaven. PLC-løsningen er i modsætning til den gamle CTS-løsning, et åbent system og særdeles velegnet til at opfylde CO-RO’s behov. Den færdige eltavle med PLC er lavet i CR’s gennemprøvede tavledesign, men tilpasset både i hardware og funktionalitet til CO-RO’s specifikke ventilationsønsker. Løsningen er lavet i en Allan Bradley PLC, men kunne lige så godt have været en Siemens, eller Pro-face, da CR har solid erfaring med de fleste PLC systemer på markedet. Desuden er der fjernopkobling fra kontoret – eller hvorfra CO-RO måtte ønske at kunne koble sig på.

Resultater og erfaringer
:
Den nye ventilationsløsning har givet CO-RO høj fleksibilitet, og valget af PLC som platform gør, at CO-RO ret enkelt kan tilpasse driftsparametre og servicere den internt – da PLC er kendt teknologi i de fleste fabrikker i dag. Overvågning af ventilation, varme og fugt samt betjening er blevet markant lettere med eltavlens frontmonterede HMI, som også kan fjernbetjenes. Alle sensorer er ført til PLC indgange, og kan monitoreres fra HMI/ PC. Driftsparametre fra de enkelte PLC-styrede ventilationsanlæg og øvrige bygningsautomatik-anlæg sendes til overordnet Scada-system på maskinmesterkontor og øvrige relevante lokationer, så evt. alarmer opdages i tide for hurtig fejlretning, så brugerne oftest ikke når at blive berørt af afvigelserne.

Facts
:
Udover ventilation har CR leveret en række andre automationløsninger til CO-RO såsom:

  • Banestyringer.
  • Fyldemaskiner.
  • Vekslerunits.
  • Lysstyringer.
  • Hovedtavler.
  • Forbrugsovervågning.
  • Proces-styringer.
  • Neutraliseringsanlæg.
  • Kompressorstyring.
Klik for større billede

Se flere casestories