Novafos

Driftssikker, trådløs styring med enkel betjening

Lokation: 
Måløv Rensningsanlæg

Opgave/udfordring:
Projektet i Måløv fik en kickstart i december 2015, da rensningsanlæggets forklaringstank pludselig gik i stå. Da CR El & Teknik besidder en dyb
know-how om teknikken i renseanlæg, bad Novafos derfor CR om at udtænke en ny og bedre løsning – både hvad angår stabilitet og effektivitet.
Den daværende styring af forklaringstanken var tidskrævende og dyr i daglig drift, fordi der var mange manuelle til-og frakoblinger af diverse omskiftere direkte på anlægget. Desuden var der mange vagtudkald i de ”dyre” timer.

Om løsning/forløb:
Efter en grundig undersøgelse fandt CR ud af, at der var tale om brud på et gammelt, cementindstøbt forsyningskabel og en udslidt slæbering.
I samarbejde med energioverføringsspecialisten Power Flex fik parterne projekteret en unik slæbering, specielt tilpasset forholdene på Måløv Rensningsanlæg. Den har et ubrudt vandrør gennem centrum, er IP 68 og har rustfri inddækning med aftagelige sider – for enkel og hurtig servicering. Den indeholder varmelegeme, hygrostat og termostat for sikker drift, uafhængigt af skiftende årstider og vejrforhold. Slæberingen anvendes til overførsel af kraft via et kabel indlagt og beskyttet i rørene på en ny gitterbro – for let servicering og høj pålidelighed.

Al datakommunikation og styring af bl.a. de 4 Siemens M200D motorstartere har CR etableret trådløst i et Profinet styret styresystemet, som er koblet op mod renseanlæggets overordnede processtyring – der dermed fjernstyrer hele forklaringstanken, uden manuel indgriben eller aktivering af kontakter. Styringen fra CR EL & Teknik indeholder endvidere et IGSS SCADA overvågningssystem, hvorfra serviceteknikerne kan logge ind eksternt og følge med via en remote internetopkobling. Systemet er tilmed sikret mod strømnedbrud med en UPS forsyning.
Løsningen fra CR indeholder også en helt ny el-installation. Hele projektet blev klaret på 2-3 mdr.

Resultater og erfaringer
:
Den nye slæbering og styresystem har først og fremmest givet en langt mere pålidelig drift. Siden systemet blev etableret i 2016 har der kun været få nedbrud. Herudover er driften af forklaringstanken blevet væsentlig effektiviseret – og operatørerne kan nu koncentrere sig om at overvåge og fjernstyre den nye løsning frem for at løbe frem og tilbage for at aktivere manuelle omskiftere. Driftsfolkene er blevet trænet og oplært i den nye teknologi, hverdagen er blevet mere spændende og de dyre vagtopkald er blevet markant reduceret. Løsningen har også vakt interesse i Spildevandsteknisk Forening, hvor den er omtalt i STF bladet 4/2017.

Klik for større billede

Se flere casestories